Mechanické spojovacie prvky do betónu

Published: 21.04.2021 | Updated: 02.02.2024

Kotvy a skrutky do betónu patria medzi najobľúbenejšie spojovacie prvky do betónu na trhu. Hoci sa dajú použiť na rovnaké aplikácie, každá z nich má svoje vlastné silné stránky, ktoré by mohli byť vhodné pre určité situácie. V tomto texte predstavíme 3 hlavné spojovacie prvky do betónu: plášťové kotvy, prievlačné kotvy (známe aj ako rozperné kotvy) a skrutky do betónu.

Skrutky do betónu

Tak ako skrutka do dreva funguje na drevo, aj skrutka do betónu sa dá zaskrutkovať do betónu, pričom stačí najprv predvŕtať otvor. Skrutky do betónu nevyvíjajú expanziu a tlak na podkladový materiál, čo znižuje jej účinok na praskanie betónu expanznou silou pri skrutkovaní. Poskytujú tiež rýchlu inštaláciu s dobrými hodnotami ťahu a šmyku, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre mnohé aplikácie do betónu.

Prievlačné kotvy

Prievlačné kotvy sú ďalším typom rozperných kotiev, ktoré sú špeciálne navrhnuté na použitie s popraskaným betónom v stropných aplikáciách a často sa používajú na podkonštrukcie fasád na stenách. Hoci spôsob rozťažnosti je podobný ako pri plášťovej kotve, kotva so skrutkou uchytí len na malej ploche s krátkym golierom v základni kotvy, ktorý sa pri uťahovaní kotvy otvorí. Práve tento golier ju robí vhodnou na stropné aplikácie, pretože sa môže v prípade prasknutia od tlaku váhy znovu nastaviť. 

Plášťové kotvy

Plášťové kotvy sa používajú na spájanie konštrukčných a nekonštrukčných prvkov s betónom.  Kotva má rozperný kužeľ, ktorý rozširuje puzdro prostredníctvom vnútorného závitu. Pri uťahovaní sa rozťahuje voči podkladovému materiálu, čím poskytuje pevné upevnenie, ktoré rozkladá zaťaženie po celej dĺžke osadenia. Ich väčšia šírka im zabezpečuje vyššiu odolnosť proti šmyku, vďaka čomu sú to najlepšie mechanické kotvy na inštaláciu do stein, hoci dosahujú vysoké hodnoty aj na podlahe.

Výber mechanickej kotvy

Hoci všetky 3 mechanické kotvy poskytujú vysoké hodnoty s mnohými dostupnými certifikátmi a schváleniami, ako napríklad ETA alebo seizmické, v nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné rozdiely. Ak sú požiadavky na aplikáciu a inštaláciu 3 typov kotiev rovnaké, potom má skrutka do betónu výhodu oproti ostatným možnostiam, pretože je rýchlejšia, jednoduchšia a flexibilnejšia.

Skrutka do betónu umožňuje najrýchlejšiu inštaláciu, pretože znižuje počet krokov potrebných na inštaláciu; stačí len predvŕtať otvor a potom ho zaskrutkovať! Pri použití skrutky do betónu môžete inštalovať až 5-krát rýchlejšie v porovnaní s plášťovými a prievlačnými kotvami, pretože rozperné kotvy vyžadujú ďalší krok zatĺkania, aby sa správne upevnili. Navyše pri inštalácii plášťových alebo prievlačných kotiev musíte dbať na to, aby bol krútiaci moment nastavený na správnu silu, aby ste nepoškodili podkladový materiál a zabránili vzniku trhlín. Skrutka do betónu si vyžaduje len kontrolu maximálneho krútiaceho momentu, aby nedošlo k jej zlomeniu.

Skrutka do betónu poskytuje flexibilitu aj v tom, že po jej inštalácii ju môžete odstrániť. To je ideálne pre prípady, keď sa zmení projekt alebo sa urobí chyba a vy potrebujete znovu upraviť umiestnenie upevnenia.

Vďaka vysokým hodnotám zaťaženia, jednoduchej inštalácii a schváleniam predstavujú skrutky do betónu zaujímavú alternatívu k mnohým aplikáciám, kde sa v súčasnosti používajú chemické kotvy, čím sa znižujú náklady na inštaláciu a proces je jednoduchší a rýchlejší.

Spoločnosť CELO ponúka široký a stále rastúci sortiment skrutiek do betónu na rýchlu, bezpečnú a jednoduchú montáž. Kompletný sortiment našej rodiny skrutiek do betónu BTS si môžete pozrieť tu.