Zákaznícky servis

Po-Pi 8:00 - 16:30 hod

+421 917 192 506

Kontakt

Poslanie a hodnoty

Poslaním CELO group je ponúknuť našim zákazníkom a profesionálnym "čas". Čas venovať sa tomu, čo ich podnikanie skutočne potrebuje, čas na efektívnejšie inštaláciu, čas inovovať, čas na otvorenie nových trhov ... a čas zdieľať

Našou VÍZIOU je nájsť inovatívne nové produkty a služby, ktoré vám prinesú čas tým, že zlepšia a zefektívnia riadenie, inštaláciu a montáž.

HODNOTY CELO group:

  • Záväzok a angažovanosť

Zobrazovanie pozitívneho postoja, rešpektujúce hodnoty spoločnosti, kolegov a klientov s rovnakou úrovňou odhodlania a tvrdej práce.

  • Zameranie na odborníkov a riešenia

Schopnosť pomáhať a podporovať profesionálov, plnenie ich technických a servisných požiadaviek schopnosťou identifikovať potreby a implementovať riešenia.

  • Tímová práca

Cítiť súčasť tímu a spolupracovať s ostatnými, prejaviť odhodlanie dosiahnuť spoločné ciele, vytvoriť dobrú atmosféru a obetovať jednotlivé ciele, pre dosiahnutie vyšších cielov ako skupina.

  • Medzinárodné zameranie

Globálny pohľad na podnikanie, ktorý hodnotí globálny vplyv našej práce. Otvorená myseľ, rešpekt voči kultúre iných krajín.

  • Neustále zlepšovanie a inovácie

To znamená prísť s technickými riešeniami, novými konceptmi a rôznymi revolučnými postupmi, ktoré sa budú zaoberať každodennými situáciami a aplikáciami.

  • Kvalita práce

Maximálna konzistencia v robení práce včas a správne. Práca najlepším možným spôsobom prostredníctvom účinných, jasných a jednoduchých pracovných postupov.

Na posilnenie našich hodnôt ponúkame širokú škálu vysokokvalitných položiek v kategórii skrutiek a technických upevňovacích prvkov s cieľom dodávať produkty a služby, ktoré ponúkajú našim zákazníkom pridanú hodnotu. Celo group sa pevne zaviazala k zabezpečeniu kvality na všetkých úrovniach podnikania s kvalitou a politikou udržateľnosti, ktorá sa implementuje prostredníctvom interných pravidiel a kontrôl, ako aj schvaľovaním a dodržiavaním certifikátov kvality podľa medzinárodných štandardov, ako je ISO 9001: 2008.

Published: 09.11.2023