Zásady ochrany osobných údajov

1. Zodpovedná organizácia

Spoločnosti CELO Hungária, CELO SA, CELO Distribución SA a CELO Fijaciones SL. sú spoločnosťami patriacimi do skupiny CELO (ďalej len ako „spoločnosť GC“) so sídlom PI PLA DE LA BRUGUERA CL ROSELLÓ, 7. 08211 – CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA); ako správca webovej stránky www.celofixings.hu je organizácia zodpovedná za spracovanie osobných údajov používateľov, ktorí pristupujú na webové stránky spoločnosti GC (vy).

V záujme zabezpečenia súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov zaviedla spoločnosť GC technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

V súlade s platnými právnymi predpismi sú informácie o rozsahu a účele zbierania, spracovania a používania údajov zhromaždených spoločnosťou GC uvedené nižšie.

2. Osobné údaje

Pod osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa akejkoľvek identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Tento typ informácií môže zahŕňať napríklad Vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Prostredníctvom súborov cookie (Rozšírená časť, 1) sa môže zbierať aj iný druh informácií, hoci aj nesúvisiaci s Vašou identitou, napr. akým spôsobom používate webové stránky, ktoré by sa mohli považovať aj za osobné údaje, ak boli pridelené používateľovi a individualizované, zostavené, uložené a posúdené. Zhromaždené informácie, t. j. zoskupené vo veľkých jednotkách, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, zhrnuté, zostavené a vyhodnotené, sa nepovažujú za osobné údaje.

3. Zber a distribúcia údajov prehliadania

Môžete pristupovať na webovú stránku bez toho, aby ste odhalili svoju totožnosť.

Ak sa zaregistrujete v jednej z našich privátnych sekcií (zákaznícka oblasť), prihláste sa do odberu newsletteru, vyplňte formulár alebo objednávku produktu v súkromnej zóne, požiadame Vás o Vaše meno a ďalšie osobné informácie.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité a spracované spoločnosťou GC na účely špecifikované v každom prípade, to znamená riadenie vzťahov s používateľmi, spracovanie dopytov a odosielanie komerčných informácií o našich službách a produktoch.

4. Záznamové údaje prehliadania

Po vstupe na webovú lokalitu spoločnosti GC je webový prehliadač nakonfigurovaný na automatické odosielanie nasledujúcich údajov („záznamových údajov“) na náš webový server, ktorý ich ukladá do záznamových súborov:

• Dátum prístupu
• HČas prístupu
• Adresa URL webovej stránky
• Súbor bol obnovený
• Objem odosielaných údajov
• Typ a verzia prehliadača
• Operačný systém
• IP adresa
• Názov domény poskytovateľa internetových služieb

Sú to len informácie, ktoré neumožňujú Vašu identifikáciu. Tieto informácie sú potrebné na technické účely s cieľom poskytnúť správne požadovaný obsah a jeho zostavenie je nevyhnutné pre používanie webových stránok. Zaznamenávané údaje sú analyzované výhradne na štatistické účely, aby sme zlepšili našu webovú stránku a jej základnú technológiu.

5. Profily používateľov, ktoré používajú pseudonymi

Na zhromažďovanie údajov o používaní informačnej služby (a bulletinov) na účely reklamy a prieskumu trhu používame cookies a sledovacie pixely a prispôsobujeme informačnú službu GC tak, aby vyhovovala potrebám používateľov. Zostavenie týchto údajov o používaní a vytvorenie profilu používania sa vykonáva anonymne pomocou ID cookie.

Tieto profily vytvárame a ukladáme výlučne na anonymné použitie a nekombinujeme ich s inými informáciami, ako je Vaša e-mailová adresa, ktoré by mohli odhaliť Vašu identitu.

Pre zhromažďovanie používateľských údajov na vytvorenie používateľských profilov používame službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Údaje sa spracovávajú v Spojených štátoch, krajinách mimo oblasti pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES zo dňa 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (DO L. 281 strana 31). Informácie o používaní webovej stránky GC budú prenesené na server Google, kde budú analyzované a vrátené nám vo forme súhrnných údajov, ktoré zobrazujú trendy vo všeobecnom používaní stránky.

Používame inú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., remarketing. Po návšteve našej webovej stránky alebo využití našich služieb online, a ak sa zaujímate o to, čo ponúkame, budete presmerovaní prostredníctvom cielených reklám na stránky v sieti členov Google. Reklamy sa vkladajú pomocou súborov cookie. Pomocou textových súborov je možné analyzovať správanie používateľa pri návšteve stránky a využiť ho na ponúkanie cielených odporúčaní pre produkty a reklamy založené na osobných záujmoch. Ak nechcete prijímať inzerciu na základe Vašich osobných záujmov, používanie súborov cookie môžete vypnúť v službe Google s odoslaním e-mailu na tento účel na adresu info@celofixings.hu

6. Zasielanie údajov externým tretím stranám

Informačná služba GC spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi služieb. Ako strany zodpovedné za spracovanie údajov majú títo poskytovatelia služieb povinnosť konať pri spracovávaní údajov v súlade s našimi prísnymi pokynmi a podľa španielskeho zákona o ochrane údajov si nevyžadujú súhlas používateľa na spracovanie údajov.

Ďalej Vás informujeme, že Vaše údaje môžu byť odovzdávané medzi spoločnosťami patriacimi do spoločnosti GC a súhlasom s týmito zásadami ochrany osobných údajov zároveň súhlasíte aj s týmto prevodom..

7. Registrácia v zákazníckej zóne

Po Vašej registrácii na používanie našich personalizovaných služieb zostavíme určité osobné údaje. Počas procesu registrácie, napr. ak chcete získať prístup k svojmu zákazníkovi, Vás môžeme požiadať o nasledovné informácie:


Povinné informácie:
• Titul
• Celé meno
• Celá adresa
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa
• Heslo

Nepovinné informácie:
• Mobilné číslo
• Dátum narodenia
• Sector de actividad
• Súhlas s prijímaním reklamy

Ak ste zaregistrovaný, môžete pristupovať k obsahu a službám, ktoré ponúkame len zaregistrovaným používateľom. Registrovaní používatelia majú možnosť kedykoľvek zmeniť alebo vymazať údaje, ktoré nám poskytli počas registrácie. Môžeme Vám tiež poskytnúť úplné informácie o osobných údajoch, ktoré sme v minulosti zhromaždili. Ak o to požiadate, opravíme alebo vymažeme informácie, ktoré o Vás máme, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými lehotami stanovenými na ich uchovávanie. Ak nás chcete ohľadne tohto kontaktovať, použite kontaktné údaje uvedené na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

8. Newsletter

Po prihlásení sa k odberu nášho bulletinu budú dodávané údaje využívané výlučne na tento účel.


Pre nadobudnutie účinnosti Vašej registrácie potrebujeme Vaše meno a platnú e-mailovú adresu. Na overenie, či prihláška pochádza od skutočného vlastníka e-mailovej adresy, používame metódu „double opt-in“. Pre overenie musíme zaznamenať objednávku na zasielanie newsletterov, poslať potvrdzovací e-mail a dostať požadovanú odpoveď. Údaje sa používajú iba na odosielanie newsletterov a nebudú zverejnené tretím stranám.


Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov a ich následné použitie na zasielanie bulletinov je možné kedykoľvek odvolať. Odkaz na tento účel nájdete v každom bulletine. Kedykoľvek tiež môžete zrušiť registráciu v GC alebo odoslať Vašu žiadosť pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto dokumentu.

9. Kontaktný formulár

Po kontaktovaní e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára budú poskytnuté údaje uložené a použité na spracovanie Vašej žiadosti, ako aj pri akýchkoľvek následných otázkach.

Vyplnením kontaktného formulára budete vyzvaný, aby ste prijali zásady ochrany osobných údajov, ktoré oprávňujú spoločnosť GC používať túto e-mailovú adresu, aby Vám odpovedala a aby Vás prihlásila do odberu nášho newsletteru.

10. Údaje neplnoletých

Neplnoleté osoby nám nesmú posielať osobné údaje bez súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov.

11. Právo na informácie, opravu, vymazanie a blokovanie údajov

Svoje právo na prístup, opravu, zrušenie alebo vznesenie námietky voči Vašim osobným údajom si môžete uplatniť zaslaním príslušnej žiadosti na adresu info@celofixings.hu.

12. Žiadosť o odstránenie

V nadväznosti na nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (ESD) môžu používatelia našich webových stránok a služieb, ktorí sú rezidentmi EÚ, požiadať o to, aby sa určité výsledky po vyhľadaní používateľa na webe viac nezobrazovali.

Ak by ste chceli požiadať o odstránenie výsledku vyhľadávania vygenerovaného prostredníctvom Vášho mena ako vyhľadávacieho výrazu a podľa zákona o vašej jurisdikcii si želáme, aby sme vyhoveli tejto žiadosti, pošlite nám svoju žiadosť písomne na adresu uvedenú v oddiele 11. Aby ste nám pomohli spracovať Vašu žiadosť včas, pošlite nám ju pokiaľ možno v angličtine. Vaša žiadosť by mala obsahovať akékoľvek informácie relevantné pre Vašu žiadosť vrátane, avšak bez obmedzenia: (i) Vaše meno, e-mail a poštovú adresu; (ii) adresu URL (t.j. „webovú adresu“) pre každý odkaz, ktorý žiadate odstrániť; (iii) stručné vysvetlenie, prečo si myslíte, že takéto výsledky by sa mali odstrániť; a (iv) vysvetlenie, akým spôsobom obsah odkazu, ktorý chcete odstrániť, súvisí s Vami.

Aby ste nám pomohli zabrániť podvodným žiadostiam o odstránenie, uveďte aj čitateľnú kópiu dokumentu, ktorý overuje Vašu totožnosť. Nemusíte nám poskytovať vládny doklad; úplne nám postačí účet za verejné služby alebo podobné poštové zásielky. Časti dokumentu, napríklad identifikačné čísla, môžete prekryť, ak Vás dokument aj naďalej jasne identifikuje. Ak žiadate o odstránenie výsledkov z vyhľadávania, ktoré obsahujú Vaše fotografie, uistite sa, že identifikačný dokument obsahuje aj Vašu fotografiu. Ak podávate žiadosť v mene inej osoby, uveďte svoj vzťah k tejto osobe a poskytnite nám dôkaz o Vašom oprávnení na podanie takejto žiadosti. Všetky žiadosti o odstránenie budú preskúmané právnym a kontrolným tímom spoločnosti GC a vyhradzujeme si právo, v súlade s platnými zákonmi, prijať alebo zamietnuť, respektíve sa spýtať na ďalšie otázky týkajúce sa akýchkoľvek požiadaviek.

13. Rámec ochrany Štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA a Švajčiarsko-USA, štít ochrany súkromia

Spoločnosť GC, ktorá prevádzkuje stránky celo-apolo.com, je v súlade s rámcom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Súkromný štítový rámec, ktorý stanovilo ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných informácií z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Spoločnosť GC certifikovala ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady ochrany štítkov. Ak existuje nejaký rozpor medzi podmienkami v týchto zásadách ochrany osobných údajov a zásadami ochrany štítkov ochrany osobných údajov, rozhodujú zásady ochrany štítkov ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Ochrana štítov a zobraziť stránku certifikácie GC, navštívte stránku https://www.privacyshield.gov/

V súlade so zásadami ochrany súkromia medzi EÚ - USA a Švajčiarskom - USA sa GC zaväzuje riešiť sťažnosti na vaše súkromie a zhromažďovanie GC alebo používanie vašich osobných informácií. Osoby Európskej únie alebo Švajčiarska, ktoré majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, by nás mali najskôr kontaktovať na adrese uvedenej v článku 11.

Spoločnosť GC sa ďalej zaviazala odkázať na nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov týkajúcich sa stránok alebo mobilných aplikácií v rámci Zásad ochrany údajov medzi EÚ- USA a Švajčiarskom - USA na nezávislý mechanizmus riešenia sporov, BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskový poskytovateľ alternatívneho riešenia sporov usídlený v Spojených štátoch a prevádzkovaných Radou pre lepšie podnikateľské úrady. Ak nedostanete včas oznámenie o vašej sťažnosti alebo ak nie ste spokojný s jej riešením, navštívte webovú stránku BBB EU Privacy Statement na adrese www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ pre viac informácií alebo pre informácie o podaní sťažnosti.

Upozorňujeme, že ak vaša sťažnosť nie je vyriešená prostredníctvom kanálov uvedených v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, za určitých okolností môže byť dostupná záväzná arbitrážna možnosť pred Panelom Ochrany Súkromia.

Spoločnosť GC podlieha vyšetrovacím a vykonávacím právomocám Federálnej obchodnej komisie (FTC- Federal Trade Commission).

Published: 09.11.2023