Upevnenie prístreškov

Systém s vysokou nosnosťou na upevnenie markíz, prístreškov, francúzskych balkónov, zábradlí, satelitných antén, klimatizácií a mnoho ďalších na zateplené fasády.
ResiTHERM zaručuje bezpečné upevnenie bez vzniku tepelných mostov.

Dištančný montážny systém ResiTHERM® 12

• Prístrešky
• Satelitné paraboly
• Komíny
• Zvody dažďovej vody
• Stavebné konštrukcie
• Slnečných clon
• Okenné lišty
• Klimatizácie
• Okenné mreže

• Duté tehly + ETICS
• Pórobetón AAC2 + ETICS
• Pórobetón AAC4 + ETICS
• Betón + ETICS

Dištančný montážny systém ResiTHERM® 16

• Markízy
• Prístrešky
• Satelitné paraboly
• Francúzske balkóny
• Ochranné zábradlia
• Stavebné konštrukcie
• Slnečných clon
• Okenné lišty
• Klimatizácie
• Okenné mreže

• Duté tehly + ETICS
• Pórobetón AAC2 + ETICS
• Pórobetón AAC4 + ETICS
• Betón + ETICS

Dištančný montážny systém ResiTHERM® 37

• Markízy
• Prístrešky
• Satelitné paraboly
• Francúzske balkóny
• Ochranné zábradlia
• Stavebné konštrukcie
• Plachty na ochranu pred slnkom
• Okenné mreže

• Duté tehly + ETICS
• Pórobetón AAC2 + ETICS
• Pórobetón AAC4 + ETICS
• Betón + ETICS