Upevnenie dažďových zvodov

IPL 95DS je dokonalým riešením pre upevnenie odkvapového systému bez tepelných mostov Nastaviteľné, jednoduché, flexibilné a rýchle!

Hmoždinka do izolačných materiálov IPL 95 DS

• Zvody dažďovej vody
• Poštová schránka
• Stropy osvetľovacieho systému
• Okenné žalúzie

• Izolačné dosky z polystyrénu EPS 
• Izolačná doska z polystyrénu XPS
(Styrodur, obvodová izolácia)
• Minerálna vlna, ROCKWOOL
• Izolácia z drevených vlákien