Upevnenie poštových schránok

Poštovú schránku môžete montovať priamo na zateplenú fasádu pomocou IPL 95 alebo IPL 95DS.
Jednoduchá a rýchla montáž bez tepelných mostov a bez predvŕtania.

Hmoždinka do izolačných materiálov IPL 95 DS

• Zvody dažďovej vody
• Poštová schránka
• Stropy osvetľovacieho systému
• Okenné žalúzie

• Izolačné dosky z polystyrénu EPS 
• Izolačná doska z polystyrénu XPS
(Styrodur, obvodová izolácia)
• Minerálna vlna, ROCKWOOL
• Izolácia z drevených vlákien

Hmoždinka do izolačných materiálov IPL 95

• Svietidlá
• Detektor pohybu
• Listová schránka
• Háčik na oblečenie
• Informačné tabuľky

• Izolačné dosky z polystyrénu EPS 
• Izolačná doska z polystyrénu XPS
(Styrodur, obvodová izolácia)
• Minerálna vlna, ROCKWOOL
• Izolácia z drevených vlákien

Technický list IPL 95