Upevnenie držiakov a vešiakov

Upevňovacie prvky pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu držiakov na zateplené fasády - bez tepelných mostov.

Hmoždinka do izolačných materiálov IPL 95

• Svietidlá
• Detektor pohybu
• Listová schránka
• Háčik na oblečenie
• Informačné tabuľky

• Izolačné dosky z polystyrénu EPS 
• Izolačná doska z polystyrénu XPS
(Styrodur, obvodová izolácia)
• Minerálna vlna, ROCKWOOL
• Izolácia z drevených vlákien

Technický list IPL 95